Relatietherapie

Wanneer twee mensen elkaar ontmoeten en er een vonkje overspringt is dit vaak het begin van iets heel moois. In het begin van de relatie wil je zoveel mogelijk bij elkaar zijn en dan na verloop van tijd lijkt de relatie veranderd te zijn. Je mist de veiligheid om diepe gevoelens te delen, verlangens en behoeftes uit te spreken, je gesteund voelen in je streven naar zelfontplooiing of juist bijgestaan in tegenspoed.

Afspraak maken